Hírek

aug 11 2011

Szennyező anyagok a múltból

A lassan lebomló szerves szennyező anyagok (POP anyagok – Persistent Organic Polluters) olyan emberi tevékenységek által létrehozott erősen mérgező szerves vegyületek, melyek a környezeti

júl 22 2011

Felszíni vizeink mezőgazdasági eredetű szennyezettsége

A mezőgazdasági eredetű vízszennyezés mérséklése érdekében aLevegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség valamint a szlovákiai Fenntartható Alternatívák Központja útjára indította az AGROW

júl 04 2011

Mérgező anyagok a házi porban

Otthonainkban ma már folyamatosan ki vagyunk téve olyan porok hatásainak, amelyek egészségkárosító és a szervezetünkben felhalmozódó anyagokat tartalmaznak.

Kislexikon

  • Azon anyagok, melyek sejtek és/vagy szervezetek populációiban növelik a mutáció (egy sejtben a genetikai állomány mennyiségének vagy szerkezetének maradandó változása) gyakoriságát. A CLP szerint mutagén anyagok és készítmények: amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva genetikai károsodást okoznak vagy megnövelik a genetikai károsodások gyakoriságát.

Szakértőnk válaszol

Kérdésem az lenne, hogy a tisztítószerek ill. mosószerek, drogériákra milyen jogszabály vonatkozik, ami a minőség megőrzési idejüket illeti?

A vegyi anyagok és termékek (1907/2006/EK rendelet szerint elkészített) biztonsági adatlapja tartalmazza a termék kezelésére és tárolására vonatkozó ismereteket is (a biztonsági adtalapot kérni kell a forgalmazótól).


A kérdésre a válasz:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény, az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Kormányrendelet, a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártói, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet (továbbiakban: kozmetikai rendelet), a kozmetikai rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a termék egyedi csomagolásán jól olvashatóan, közérthetően, egyértelműen és maradandóan fel kell tüntetni:

a termék megnevezését, rendeltetését, ...

a gyártási tétel számát vagy annak azonosítására szolgáló egyértelmű jelölést,

a minőségmegőrzés legrövidebb idejét, ...

a minőségmegőrzés szempontjából fontos tárolási körülményeket...