Policiklusos aromás szénhidrogének

Vegyületeik általában nem önmagukban, hanem azok keverékeként jelennek meg az égéstermékekben, például a koromban is. Számos PAH vegyület állatokban bizonyítottan rákkeltő, emberben lehetséges rákkeltő.

a
Anyag(csoport) neve, CAS szám, kémiai jellege, miből állítják elő

Név: Policiklusos aromás szénhidrogének (naftalinok)

Angol név: Policyclic Aromatic Hydrocarbons

A policiklusos aromás szénhidrogének, az angol „Policyclic Aromatic Hydrocarbons”-ból eredő mozaikszó alapján a „PAH” elnevezést kapták, amelyek közé több mint 100 különböző vegyület tartozik. E vegyületek összekapcsolódó aromás gyűrűkből állnak, és nem tartalmaznak heteroatomot. Szerves anyagok – szén, olaj, szemét és egyéb szerves összetevők – tökéletlen égése következtében keletkeznek. A PAH vegyületek általában nem önmagukban, hanem azok keverékeként jelennek meg az égéstermékekben, például a koromban is. A PAH vegyületek közül néhányat iparilag állítanak elő, bár ez elég ritka. Ezek a tiszta PAH vegyületek gyakran színtelenek, fehérek vagy halvány sárgás-zöldes színűek. Megtalálhatók a kőszénkátrányban, kőolajban, karbolsavban, tetőkátrányban, de néhányat felhasználnak a gyógyszer-, műanyag-, gyomirtószer-, és festékgyártásnál [1]. Számos PAH vegyület állatokban bizonyítottan rákkeltő (IARC 1973, 1983, 1987), emberben lehetséges rákkeltő.

Ezeket foglalja össze az 1. táblázat [2], a 2-es táblázat pedig az egyéb gyakran előforduló PAH vegyületeket.

1. Táblázat: emberi rákkeltő és valószínűleg emberben rákkeltő PAH vegyületek

Vegyület neve

CAS szám

IARC besorolás

R mondatok

S mondatok

Naftalin 91-20-3 2B R22 Lenyelve ártalmas.
R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.
R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást
okozhat.
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és
a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.
S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.

Benz[a]antracén

56-55-3

2B

R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó

károsodást okozhat.

 

S53 Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön

használati utasítást.

S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha

lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell

ártalmatlanítani.

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.

 

Benzo[b]fluorantén

205-99-2

2B

R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó
károsodást okozhat.

 

S53 Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.

S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell
ártalmatlanítani.

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását

 

Benzo[j]fluorantén

205-82-3

2B

R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

S53 Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön

használati utasítást.

S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását

 

Benzo[k]fluorantén

207-08-9

2B

R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

S53 Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön

használati utasítást.

S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot

Benzo[a]pirén

50-32-8

1

R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

R46 Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).

R60 A fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja.

R61 A születendő gyermekre ártalmas lehet.

R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

 

S53 Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön

használati utasítást.

S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.

Dibenz[a,j]akridine

224-42-0

2B

R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított

S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

 

Dibenz[a,h]antracén

53-70-3

2A

R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

 

S53 Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.

S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.   

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.

 

dibenzo[a,h]pirén

189-64-0

2B

R45-46-11-36/38-48/23/24/25-65

Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). Öröklodo genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet). Nagyon gyúlékony.

Szem- és borizgató hatású. Szintén mérgezo: hosszabb idon át tartó belélegzés, borrel történo érintkezés és lenyelés esetén komoly egészségkárosodás veszélye Ártalmas: lenyelve tüdőkárosodást okozhat.

 

S53-26-36/37-62

Vigyázat - Kerülni kell a vele való érintkezést - felhasználás elött speciális instrukciókat kell adni. Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Megfelelő védoruházatot és védokesztyut kell viselni. Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét

dibenzo[a,i]pirén

189-55-9

2B

R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.

S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

dibenzo[a,l]pirén

191-30-0

2A

R45 Rákot okozhat

 

S53 Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.

S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

 

Indeno[1,2,3-cd]pirén

193-39-5

2B

R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.

 

S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

 

Krizén

218-01-9

2B

R45 Rákot okozhat R68 Maradandó egészségkárosodást okozhat.

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

 

S53 Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.

S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását

5-metilkrizén

3697-24-3

2B

 

 

 

2. Táblázat: egyéb fontos PAH vegyületek

Vegyület neve

CAS szám

IARC besorolás

R mondatok

S mondatok

Acenaftén

83-32-9

3

R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

 

S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.        

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.

Acenaftilén

208-96-8

-

R22 Lenyelve ártalmas.

R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

 

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

Antracén

120-12-7

3

36/37/38-50/53

Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

 

26-60-61

Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonságtechnikai adatlap.

 

Fluoranthene

206-44-0

 

3

R22 Lenyelve ártalmas.

R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

 

 

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását

Fluorene

86-73-7

3

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó

károsodást okozhat.

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati

utasítást/biztonsági adatlapot.

Fenantrén

85-01-8

3

R22-36/37/38-50

Lenyelve ártalmas. Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

S26-60-61

Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonságtechnikai adatlap

 

Pirén

129-00-0

3

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

 

S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot

 

A PAH vegyületek szilárdak, oldhatósági jellemzői igen eltérőek, de általában nem oldódnak vízben, kissé oldódnak etanolban, ecetsavban, benzolban és acetonban. Több PAH oldható dietil-éterben éspetróleuméterben, toluolban, xilolban, 1,4-dioxánban, és más szerves oldószerekben.A PAH vegyületek közül néhányoldható ásványolajban illetve az olívaolajban, valamint a dibenz[a,h]antracén oldódik ciklohexánban (IARC 1973) [3].

A PAH analitikusok 6 kiemelt/egyszerűen vizsgálható Borneff vegyületről is szoktak beszélni.

A naftalin fizikai és kémiai tulajdonságaiban erősen különbözik a többi PAH vegyülettől. A naftalin, vagy más néven: naftén, molyirtó, tar, fehér-tar. Kémiailag két aromás gyűrűből áll [4].A naftalin gyengén oldható vízben, viszont etanolban, metanolban, acetonban, benzinben, karbon-diszulfidban, karbon tetrakloridban, kloroformban és dietil-éterben jól oldható.

A naftalin erős kőszénkátrány szagú (moly labda).Szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú, fehér kristályokat alkot, viszont gyorsanelpárolog, az olvadáspont fölött szembetűnően szublimál [5]. Ennek ellenére szobahőmérsékleten zárt tárolóban stabil. Hőbomlás soránszén-dioxid és szén-monoxid képződhet belőle. Összeférhetetlen erős oxidáló szerekkel, erős lúgokkal és erős ásványi savakkal, alumínium-triklorid és benzoil-klorid keverékeivel. Hevesen reagál króm-anhidriddel. Azolvasztott naftalin kikezdheti a műanyagok, a gumi és bevonatok felületét[6].

A naftalint régen lepárlással állították elő magas hőmérsékletű kőszén-kátrányból, ezt a folyamatot szenesedésnek vagy kokszosításnak hívják. Az 1950-es évek végéig hagyományosan a kőszén-kátrány volt a naftalin forrása, ameddig az alapanyag szűkössé nem vált. A naftalin következő generációját a kőolajból nyerték a benzin hőbontása révén. Ezzel az új módszerrel a naftalin gyártása kifizetődővé vált. A világ naftalin termelése 1987-ben 1 millió tonna körül volt.  Ennek kb. egynegyede Nyugat-Európából származott (210 ezer tonna), egyötöde Japánból (175 tonna) és Kelet-Európából (180 tonna), illetve egynyolcada (107 ezer tonna) az Egyesült Államokból származott.

b
Mire használják, miért és hol található meg közvetlen környezetünkben

A PAH vegyületek jellemzően fosszilis tüzelőanyagok égetésekor keletkező szennyezőanyagok. A természetben olaj, kőszén és a kátrány üledékekben találhatóak meg, de előfordulnak a csillagközi térben, üstökösökben és meteoritokban is.

PAH-kat 2010-ig lehetett Európában gumiabroncsba lágyító anyagként tenni, így a gumik kopása során PAH került a környezetbe.

A PAH vegyület közül párat biokémiai, orvosbiológiai laboratóriumokban rákkutatásban használnak. A legtöbb PAH vegyületnek, így például a dibenzo[a,h]pirénnek, dibenzo[a,a]pirénnek és 5-metilkrizénnek nincs ismert felhasználási módja. Sok policiklikus aromás szénhidrogén jelen van a kőszénkátrányban. A kőszénkátrány párlatból előállítanak számosterméket, köztük a kőszénkátrány-szurkot és a kreozotot. Több PAH vegyület jelen van a kőszénkátrány-szurokban, amelyet elsősorban kötőanyagként használnak az alumíniumgyártásnál, tetőfedők, felületi bevonatok, a szurok, koksz termelése során. PAH vegyületek találhatóak a kreozotban, amelyetvasúti talpfák, tengerészeti cölöpök, telefonoszlopok védelmére használnak. Kreozotot alkalmaznak fűtőanyagként acélgyártáshoz. Policiklikus aromás szénhidrogének jelen vannak bitumenekben, aszfaltban, valamint az ezekből készített hang- és vízszigeteléshez, valamint csövek bevonatához használt burkolatokban.  A PAH vegyületek forrása lehet a szén és annak égetése, a szerves anyagok tökéletlen égése, az erdőtüzek, a kőolaj, dízel, kerozin, olajpala és a korom. Tartalmazhat PAH-kat adohány és a marihuána füst, az olajfinomítók is kibocsáthatnak PAH-kat, illetve vulkáni kitörések során is kerülhet a légkörbe PAH vegyület. Városi levegőben jellemzően a gépjárművek kipufogógázai okozzák a PAH szennyezést. A kipufogó gázokból mintegy 30 féle PAH vegyületet izoláltak, ebből 10 bizonyítottan rákkeltő [19].

A naftalint a lakosság túlnyomórészt molyriasztó szerként illetve WC-illatosítóként használja. Kereskedelmi forgalomban is kapható. Az iparban a naftalint elsősorban a ftálsavanhidrid előállítására használják. Habár az o-xilol is helyettesítheti a naftalint e gyártási folyamatban. Más ipari fölhasználásai: karbamát inszekticidek, felületaktív anyagok és gyanták, festékek köztes anyagaként, szintetikus barnító hatóanyagként [8].

c
Hogyan jut be szervezetünkbe

A PAH vegyületek a szervezetbe kerülhetnek szennyezett levegő (fatüzelés, dohányfüst, városi levegő) belélegzésével és a szennyezett táplálékkal vagy ivóvízzel. A városok PAH szennyezettsége komoly problémát jelent. A benzo[a]pirén az egyik legveszélyesebb vegyület, a WHO IARC szerint az 1. rákkeltő kategóriába tartozik, egészségügyi éves határértéke lakóterületen 1 nanogramm/m3. Budapesten a közlekedési szennyezettség miatt jellemzően határérték feletti a levegő PAH szennyezettsége. A Margit körúton már 54 nanogramm/m3 értéket is mértek [31]. A dohányfüsttel szennyezett belterekben is rendkívül magas PAH koncentráció alakulhat ki.

Különösen a füstölt, vagy túlsütött ételekből, margarinokból, pörkölt kávéból, kolbászból, gabonákból, többször felhasznált étolajból, lisztből, tengeri ételekből, gyümölcsökből kerülhetnek a szervezetbe [9]. A naftalin a szervezetbe kerülhet az anyag érintésével vagy naftalinnal szennyezett ruháról is. A szervezeten belül károsítja a vörösvérsejteket. A szervezetből való kiürülése vizelettel történik, amely folyamat során átalakul más vegyületekké [10].

 

d
Milyen egészségkárosító hatásokkal rendelkezik, milyen adatok vannak erre

A PAH vegyületek közül a gyakran előforduló daganatkeltők, így a benz(a)antracén, krizén, benz(b)-fluorantén, benz(k)fluorantén, benz(a)pirén, indenol(1,2,3cd)-pirén, dibenz(a,h)antracén daganat-okozó képességét a benz(a)pirénre (BaP) vonatkoztatott ekvivalencia tényezővel szokták kifejezni. A ”Guidance for Conducting Risk Assessments and Related Risk Activities for the DOE-ORO Environmental Management Program,” alapján az alábbi PAH komponensekre használnak toxikológiai ekvivalencia faktort (TEF) [27].  

3.táblázat : PAH vegyületek toxikológiai ekvivalencia faktorai (TEF)

PAH vegyület

TEF

Benz(a)antracén

0,1

Benz(b)fluorantén

0,1

Benz(k)fluorantén

0,01

Benz(a)pirén

1,0

krizén

0,001

dibenz(a,h)anthracén

1,0

indeno(1,2,3-cd)pirén

0,1

A daganatkeltő hatáson kívül több PAH vegyület károsítja az immunrendszert is. Ha a születés körüli időszakban jutnak be a szervezetbe, életre szólóan megváltoztathatják a hormonok termelését.

Az egészségkárosító hatások megismerése érdekében számos vizsgálatot végeztek kísérleti állatokon. Ezek alapján állatokban a benz[a]antracén papillomákat (a laphám jóindulatú daganatai, amelyek többnyire papillomavírus-fertőzés következtében alakul ki) okozott a gyomorban, továbbá tüdő-adenómákat (tumort) idézett elő. Helyileg adagolva a benzo[j]fluorantén a bőr felszínén papillomát és karcinómát (tumort) okozott nőstény egerekben. A tüdő szöveteiben nőstény patkányoknál, a benzo[j]fluoroantén és benzo[k]fluorantén laphámrákot indukált. A benzo[a]pirén kitettség szintén tüdő papillomát és tüdőrákot okoz, továbbá bőr karcinómát. Belégzéssel légcső papillomát és karcinomát okoz hörcsögökben, pikkelysejt karcinómát patkányokban. Amikor vemhes egereknek a vemhesség 11. 13. és 15. napján benzo[a]pirén injekciót adtak, nőtt a tüdőadenóma gyakorisága és az utódokban a bőrrákra való hajlam [11].

e
Milyen környezeti kockázatokat hordoz

A PAH vegyületek ubiquiter környezetszennyezők, tehát mindenhol előfordulnak a környezetben[12].  A szerves anyagok tökéletlen égésekor keletkeznek. Megtalálhatók a levegőben, a talajban, az üledékben általában kis mennyiségben, leszámítva a forrásaik környékét [21]. Tartalmazhat PAH-okat amarihuána és cigaretta füst, az olajfinomítók is kibocsáthatnak PAH-okat, illetve vulkáni kitörések során is kerülhet a légkörbe PAH vegyület, de a legjelentősebb forrást az erdő- és mezőgazdasági tüzek jelentik. A kipufogó gázokból mintegy 30 féle PAH vegyületet izoláltak, ebből 10 bizonyítottan rákkeltő [29].

A PAH vegyületek többsége súlyosan károsítja a vízi ökoszisztémákat. A felszíni vízbe jutásuk történhet ülepedéssel, bemosódással is. Ezt szemlélteti az 1. ábra. A környezetben a PAH vegyületek nagy része a talaj szerves anyag tartalmához kötődik, vagy elillannak, fotolízisen mennek keresztül, oxidálódnak, lebomlanak [1].

1. ábra: PAH kibocsátás a környezetbe [23]

A naftalin talajba kerülése során, továbbterjedhet a felszín alatti vizekbe, ahol a vízi környezetre nagy veszélyt jelent. A talajból a környezetbe párologhat és levegőben való megjelenése után fotokémiai reakciók által könnyen lebomlik [13].

f
A kitettség és az egészségügyi kockázat mértéke milyen tényleges veszélyforrást jelent a lakosság számára

Forgalmas utak mellett illetve városok szennyezett területein igen magas a PAH kitettség. A környezetvédelmi hatóságok adatai szerint rendszeresen mérhető hazánkban határérték feletti PAH szennyezettség. Ez a szennyezés veszélyezteti az érintett lakosok egészségét [30].

A naftalin belélegzése okozhat fejfájást, hányingert, hányást, kiterjedt izzadást, és dezorientációt. Elsődleges reakció a vérszegénység, láz, sárgaság, valamint vese- vagy májkárosodás, de éren belüli hemolízis is előfordulhat tünetként. A vesetubulusok blokkolásával kicsapja a hemoglobint. Májnekrózis (szövetelhalás) alakulhat ki. Hemolízis nagyobb valószínűséggel fordul elő olyan egyéneknél, akik örökletesen glükóz-6-foszfát dehidrogenáz hiányosak vagy sarlósejtes vérszegénységben szenvednek [14].Lenyelés esetén mérgező. Okozhat fejfájást, bő izzadást, levertséget, sötét vizeletet, hányingert, hányást és dezorientációt a belégzés során. Súlyos esetben okozhat kómát, görcsöket, vagyveseelégtelenséget, ami végső esetben halálos is lehet [15].A naftalin irritálhatja a bőrt, a tartós érintkezés okozhat bőrkiütést és allergiát. A "fényérzékeny" egyének súlyos bőrgyulladást szenvedhetnek. Szembe kerülve gőz illetve szilárd formájában irritációt, fájdalmat okoz. A nagyon magas expozíció károsíthatja a szem idegeit.

g
Hogyan kerülhetjük el

Ne tartózkodjunk forgalmas utak mentén, különösen szennyezett napokon, mikor határérték feletti a PM10 koncentráció. Ilyen időszakokban semmiképp se sportoljunk szabadtéren, ne végezzünk megerőltető tevékenységet.

Hogy miért veszélyes hulladék a használt étolaj? Mert a túl sokszor használt étolajban megjelennek a rákkeltő PAH vegyületek. Ezért a túlhevített/égett sütőolajat nem szabad további főzéshez felhasználni. A használt sütőolajat egyes cégek összegyűjtik elsősorban éttermektől, de egyes helyeken a lakóközösségektől is [17]. Sütés után ne használjuk újra az olajat.

Ha feltétlenül szükségünk van a naftalin használatára, akkor gyermekektől tartsuk távol, mert számos esetben előfordult, hogya gyerekek lenyelték vagy megrágták [18].

h
Léteznek-e kevésbé káros alternatívák, és melyek azok

A közlekedésben legnagyobb PAH kibocsátása a részecskeszűrő nélküli dízel járműveknek van. Dízel részecskeszűrők a PAH szennyezés nagy részét megfogják. A nem motorizált közlekedésnek, illetve az elektromos autóknak nincs PAH kibocsátása.

Gumiabroncsokban kiváltható a PAH tartalmú lágyítószer, így 2010. óta az új gumiabroncsoknak nem lehet PAH tartalma.

WC-illatosításra naftalin helyett megteszi a vászonzacskóba kötött, felakasztott illatos szárított virágszirom: levendula, rózsa, potpourri. Vannak olyan molyriasztó praktikák, amelyek környezetkímélőbbek, például szárított levendulát is tarthatunk a szekrényben. Molyok ellen hatásos, egészséges és környezetkímélő lehetőségek [17]:

  • Tisztítsunk ki minden ruhát, szövetet mielőtt elrakjuk őket
  • A ruhákat szorosan csomagoljuk dobozba, zacskóba vagy húzzunk rá nagy nejlon zsákot
  • Időről időre takarítsuk ki a fiókokat, ládákat, a szekrények alját
  • A ruhák közé a polcra szórjunk szárított narancshéjat
  • Tegyünk egy pamutzacskóba 50-50 g szegfűszeget, szegfűborsot, fahéjat, feketeborsot, és ezt a kis zacskót tegyük a ruhák közé.
  • Kössünk egy pamutzacskóba szárított levendulavirágot, és helyezzük a ruhák közé. A zsálya, a menta, az üröm és a rozmaring is hatásos riasztószer.
  • Ha a molyok megtámadták a gyapjút, erősen porszívózzuk ki, majd a szövetet dörzsöljük be ecetes ruhával

Munkahelyi környezetben fontos a bőr védelme. Viseljünk vízhatlan védőruházatot, beleértve adott esetben a bakancsot, kesztyűt, laboratóriumi köpenyt, kötényt, vagy overallt, hogy megakadályozzák a bőr érintkezését.A szem védelme érdekében használjunk kémiai biztonsági védőszemüveget illetve teljes arcvédőt a fröcskölés megakadályozása végett. Kerüljük a hő, szikrák, lángok, vagy egyéb gyújtóforrás használatát naftalin közelében [19].

i
Vonatkozik-e rá valamilyen jogi szabályozás (betiltás, korlátozás), vagy van-e ilyen folyamatban

A környezeti levegőben a PAH-ok közül az egészségre legnagyobb veszélyt jelentő 3,4-benz(a)pirénre [50-32-8] ír elő a 14/2001 KöM-EüM-FVM együttes rendelet nagyon szigorú 1 nanogramm/köbméteres határártéket [24].

Több PAH, így például a 3,4-benz(a)pirén [50-32-8]  is szerepel, mint elsőbbségi vízszennyező [28], mely anyagok kibocsátása tilos vizekbe [25].

PAH-kat tilosgumiabroncsokba tenni2010-től, egy 2005-ös 2005/69/EKirányelv alapján [26]. A korlátozást jelenleg a REACH-rendelet tartalmazza (1907/2006/EK). Ezen felül több PAH szerepel a REACH SVHC-jelöltlistán is.

Az Európai Unióban anaftalinra vonatkozó levegő eredetű expozíciós határértékek 50 mg/m3 [20], amely megegyezik a magyar jogszabályban (25/2000 (IX. 30) EüM-Sz CsM) előírtakkal.

Források

[1] http://www.atsdr.cdc.gov/substances/toxsubstance.asp?toxid=25
[2] http://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/eleventh/profiles/s150pah.pdf
[3] http://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/eleventh/profiles/s150pah.pdf
[4] http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/n0090.htm
[5] http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol82/mono82.pdf
[6] http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/n0090.htm
[7] http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol82/mono82.pdf
[8] http://www.epa.gov/ttn/atw/hlthef/naphthal.html
[9] http://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/eleventh/profiles/s150pah.pdf
[10] http://www.epa.gov/waste/hazard/wastemin/minimize/factshts/napthal.pdf
[11] http://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/eleventh/profiles/s150pah.pdf
[12] http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol92/mono92.pdf
[13] http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/n0090.htm
[14] http://www.inchem.org/documents/pims/chemical/pim363.htm
[15] http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/n0090.htm
[16] http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/n0090.htm
[17] Könczey R.- S. Nagy A. Szerkesztette: Varga Judit (1997): Zöldköznapi kalauz, Föld Napja Alapítvány, Harmadik átdolgozott kiadás 104, 144 p.
[18] http://www.inchem.org/documents/pims/chemical/pim363.htm
[19] http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/n0090.htm
[20] http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/n0090.htm
[21] http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol92/mono92.pdf
[22] http://www.sigmaaldrich.com/catalog/DisplayMSDSContent.do
[23] http://www.truthaboutcoaltar.com/aboutcoaltar.html
[24] http://www.kvvm.hu/cimg/documents/14_2001_K_M_E_M_FVM.doc
[25] http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/priority_substances.htm
[26] http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2005%3A32...
[27] http://oehha.ca.gov/air/toxic_contaminants/html/benzo%5Ba%5Dpyrene.htm
[28] Priority Substances and Certain Other Pollutants (According to Annex II of the Directive 2008/105/EC)
[29] Láng I. (2002): Környezet- és természetvédelmi lexikon, Akadémia kiadó
[30] http://www.kvvm.hu/olm/docs/2009_Ertekeles_Pah_nehezfem.pdf
[31] http://www.tiszta.levego.hu/szennyezoanyagok.html

j
Rákkeltő besorolások

Naftalin

IARC karcinogén Group 2B  
EU CMR Karc.Kat.3

Metilnaftalin olaj (90641-05-7)

indolmeti1 naftalin (01794-91-6)

EPA karcinogén Group A

 

EU szabályozás  

 

SVHC lista    
CAREX Group A  (munkahelyi és környezeti egyaránt)
UNEP PIC    

USA TRI fejlődési vagy reprotoxikus, vagy

európai PRTR-E-PER**:

  PAH-ok összesen
Stockholm POP -  
SIN lista   Naftalin, naftin, tar kámfor

ETUC lista

  Naftalin,Bisz(izopropil)naftalin
Tudományos információ    
Endokrin Diszraptor: EU-s lista, EPA Illionois, Colborn lista, Keith lista  

EU lista: -

EPA lista: ?

Colborn lista: -

Keith lista:- 

 

Antracén

Kőszénkátrány maradvány,szurok (295-507-9)

Párlatok (kőszénkátrány), nehéz olajok (292-607-4)

Kőszénkátrány, magas hőmérséklet (266-028-2)

Antracén,antracén olaj, antracén paszta

IARC karcinogén Group 3  
EU CMR Karc.Kat 2

 

Antracén olaj, olaj kivonat(91995-14-1)

Nehéz antracén olaj(65996-92-

 

EPA karcinogén Group D

 

EU szabályozás  

 

98/70/EC

1999/30/EC

92/62/EC

96/62/EC

 

SVHC lista +

 

 

CAREX Group A  (munkahelyi és környezeti egyaránt)
UNEP PIC -  

USA TRI fejlődési vagy reprotoxikus, vagy

európai PRTR-E-PER**:

   
Stockholm POP -  
SIN lista +  

ETUC lista

   
Tudományos információ    
Endokrin Diszraptor: EU-s lista, EPA Illionois, Colborn lista, Keith lista  

 

EU lista:+

EPA lista: ?

Colborn lista: -

Keith lista:+
 

 

Benz[a]antracén

[...] 

stb.stb.

 

*The International Agency for Research on Cancer (IARC) is part of the World Health Organization. IARC's mission is to coordinate and conduct research on the causes of human cancer, the mechanisms of carcinogenesis, and to develop scientific strategies for cancer prevention and control. The Agency is involved in both epidemiological and laboratory research and disseminates scientific information.

**194/2007. (VII. 25.) korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez (E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://www.chemtrack.org/White/CMR.pdf
http://www.atsdr.cdc.gov/
http://www.carexcanada.ca/en/carcinogen_profiles_and_estimates/
http://www.mindfully.org/Pesticide/Banned-Severely-Restricted-EPA.htm
http://www.chem.unep.ch/pops/alts02.html
http://w3.chemsec.org/
http://www.etuc.org/a/7479
EDC-hez: http://www.womenlivingnaturally.com/articlepage.php?id=164
Keith-lista: http://media.iupac.org/publications/pac/1998/pdf/7012x2319.pdf
Colborn-lista: http://www.ourstolenfuture.org/basics/chemlist.htm
EU-lista: http://ec.europa.eu/environment/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf

k
Környezeti hatások

 

3,4-Benz(a)pirén [50-32-8]

 

környezeti elem 

koncentráció

mértékegység 

hivatkozás

légszennyezettség egészségügyi határértéke

0,001

24 órás  (mg/m3)

14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

légszennyezettség egészségügyi határértéke

0,00012

éves  (mg/m3)

14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

szennyezettségi határérték földtani közegre (PAH-ok összesen)

 

mg/kg

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

szennyezettségi határérték felszín alatti vízre (naftalinok)

 

ug/L

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

felszíni vízminőséget érintő elsőbbségi anyag

 

 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

Munkahelyi környezet

0,002

Maximális koncentráció: a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció, jelölése: MK, a maximális koncentrációban végzett munka esetében a dolgozó teljes munkaképes élete során (18-62 évig) 
mg/m3

25/2000. (IX. 30.) EÜM-SZCSM EGYÜTTES RENDELET

A MUNKAHELYEK KÉMIAI BIZTONSÁGÁRÓL

 

Naftalin

környezeti elem 

koncentráció

mértékegység 

hivatkozás

légszennyezettség egészségügyi határértéke

3

24 órás  (mg/m3)

14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

légszennyezettség egészségügyi határértéke

3

éves  (mg/m3)

14/2001 (V.9.)

szennyezettségi határérték földtani közegre (PAH-ok összesen)

1

mg/kg

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

szennyezettségi határérték felszín alatti vízre (naftalinok)

2,0

ug/L

6/2009

felszíni vízminőséget érintő elsőbbségi anyag

igen

 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

Munkahelyi környezet

50

Megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást, ÁK, mg/m3

25/2000. (IX. 30.) EÜM-SZCSM EGYÜTTES RENDELET

A MUNKAHELYEK KÉMIAI BIZTONSÁGÁRÓL

 

Az infolapot összeállította

Krifaton Csilla, Kunszt Andrea Kinga, Hermán Boglárka


Vissza a tetejére