Cypermethrin

A kártevők széles köre ellen hatékony rovarölő szer, melyet elsősorban a mezőgazdaságban, a közegészségügyben és az állattartásban használnak.Idegméreg. A környezetbe jutva veszélyt jelent, mivel halakra és a méhekre nézve magas, a vízi rovarokra nagyon magas toxicitási mutatóval jellemezhető.

 

a
Anyag(csoport) neve, CAS szám, kémiai jellege, miből állítják elő

Név: Cypermethrin [1]

Egyéb név: Cypermethrine, Cipermetrin, Cipermetrina, WL 43467, PP383, CCN52, NRDG 149, RIPCORD®, CYMBUSH®, CYMBUSH® [2]
Angol név: Cypermethrin
CAS szám: 52315-07-8
Összegképlet: C22H19O3NCl2 [2]
Szerkezeti képlet:

A cipermetrin viszkózus, sárgásbarna színű folyadék, mely az inszekticidek csoportjába tartozó piretrin (III. generációs, szintetikus piretroid) vegyület [2]. Vízoldékonysága 0,009 mg/l, acetonban, ciklohexanonban, xilolban és kloroformban kiválóan oldódik (103-450 g/l) [2]. Szintetikus, ember által előállított molekula, mely a természetben nem található meg. A kereskedelmi forgalomban kapható vegyi anyag 8 izomer forma keveréke, melyben a cisz:transz izomerek aránya 40:60 [3]. 1982-ben a világ teljes cipermetrin termelése 340 tonna aktív hatóanyag volt, melynek jelentős része emulzióképzésre alkalmas koncentrátum volt. Kapható ezen kívül koncentrátum, nedvesíthető por, vagy más peszticidekkel kombinált kiszerelésben [3].

R mondatok [4]:

40:60 cisz:transz arány esetén:
R20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas.
R37      Izgatja a légutakat.
R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

20:80 cisz:transz arány esetén:
R22      Lenyelve ártalmas.
R37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
R43      Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

S mondatok [4]:

S2             Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S24           A bőrrel való érintkezés kerülendő. (Csak a 40:60 cisz:transz arányú esetén)
S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
S60           Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.
S61           Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.

 

b
Mire használják, miért és hol található meg közvetlen környezetünkben

A cipermetrin a kártevők széles köre ellen hatékony rovarölő szer, melyet elsősorban a mezőgazdaságban, a közegészségügyben és az állattartásban használnak. Rovarok esetében gyors hatású, erős toxicitású idegméreg. A növénytermesztésben főleg a levélkártevők és néhány felszíni talajkártevő ellen alkalmazzák: gyapot esetében moly ellen, valamint a zöldség-, gyümölcstermesztésben használatos [6]. Gyors lebomlása miatt nem ajánlott felszín alatt élő kártevők ellen [3]. Mint rovarirtó szer, maradványai szennyezhetik az élelmiszernövényeket és a belőlük készített ételt. Ezt igazolja, hogy pl. 2000-ben, az Európába importált élelmiszerekben (chili paprika, curry por) több alkalommal volt kimutatható cipermetrin szermaradvány [5].

A piretrumok az állandó testhőmérsékletű állatokban gyorsan bomlanak és kiválasztódnak, ezért ez a hatóanyagtípus a háztartási rovarirtásban (pl. hangya, csótányirtó spray-k) jelentőssé vált. Használják repedések, hasadékok és lyukak kezelésére pl. boltokban, áruházakban, ipari épületekben, magánházaknál, laboratóriumokban, üvegházakban, hajókon, buszokon, repülőkön [6].

A trópusi országokban, ahol a malária évente legalább egymillió gyerek halálát, valamint 250 millió megbetegedést okoz, a piretroidok hatékony eszközei a kórokozót terjesztő rovarok elleni küzdelemnek, így a cipermetrin is használatos [7].

c
Hogyan jut be szervezetünkbe

A cipermetrin az emberi szervezetbe inhaláció útján, bőrön keresztül, a szembe kerülve, vagy szennyezett élelmiszer (zöldség, gyümölcs, szántóföldi növények stb.) fogyasztása során, lenyelés következtében kerülhet [1]. Felszívódása és kiválasztása az emésztőrendszeren keresztül igen gyors [3]. A hétköznapok során kapcsolatba kerülhetünk vele, ha hangyát, csótányt vagy egyéb rovart próbálunk kiirtani otthonunkból, mivel számos szabadforgalmú rovarirtó szer tartalmazza (Mortein lure'n'kill spray, Raid Max spray, Protect permet) [6].Beltéri használat után a levegő cipermetrin koncentrációja gyorsan megnövekedhet, a házi por és a helységben található szőnyegek, pedig megköthetik a szennyeződést.

Az elektromos rovarirtó aeroszolok használata, amelyek alacsony koncentrációban illékony piretroidokat bocsátanak a levegőbe, hogy megakadályozzák a szúnyogok kellemetlen jelenlétét a lakásban, szintén expozíciós tényező lehet. Bolha ellen kezelt háziállataink révén is kapcsolatba kerülhetünk a szerrel [9].

Az átlagos lakossági kitettségnél nagyobb mértékben érintettek a cipermetrint gyártó, vagy felhasználó üzemek dolgozói, illetve a mezőgazdaságban tevékenykedők.

d
Milyen egészségkárosító hatásokkal rendelkezik, milyen adatok vannak erre

A cipermetrin akut toxicitása alacsony emberre nézve, ám hormonkárosító és kromoszóma-rendellenességet kiváltó hatása aggodalomra ad okot.

A cipermetrin hatásmechanizmusát tekintve a rokon piretroidokhoz hasonlóan axonikus idegméreg. Az emlősökre nézve alacsony toxicitási mutatóval rendelkezik, mivel az állandó testhőmérsékletű állatoknál az idegpályákat védő mielinhüvely jelenléte gátolja az idegmembrán hozzáférhetőségét. A rovarok, a halak és a kétéltűek esetében azonban ennek hiányában mérgező hatású [4]. Az emberi szervezet gyorsan kiválasztja, 24 óra alatt 49-78%-a kiürül a szervezetből, Így nagy valószínűséggel nem akkumulálódik emberben.Az akut cipermetrin mérgezés kialakulásának esélye csekély, amennyiben mégis kialakul, az alábbi tünetek jelentkezhetnek [1]:inhaláció során égő érzés, hányinger, köhögés, szédülés, fejfájás, izomgyengeség, émelygés,nyáladzás,légszomj, görcsök; bőrrel való érintkezés során bőrpír, égő, zsibbadó érzés, viszketés és fülcsengés jelentkezhet; szembe kerülve pirosság és fájdalom lehet a kísérő tünet; lenyelés következtében pedig hasi fájdalom, görcsök és hányinger/hányás jelentkezhet.

Rákkeltő hatás tekintetében az EPA véleménye szerint a cipermetrin lehetséges emberi rákkeltő, ugyanis egereken nagy dózissal (1600 mg/testtömeg kg) élettartam hosszig végzett vizsgáltokban a nöstények között jó-indulatú tüdődagnatot figyeltek meg, patkány-kísérletekben nem volt kimutatható daganatképződés, . Az IARC nem listázza lehetséges rákkeltő anyagként [1]. Megemlítendő ugyanakkor, hogy a cipermetrinformulázásakor adalékanyagként gyakran benzolt használnak, ami embernél leukémiát, állatokon pedig emellett nyirok-, emlő-, gyomor-, orrüregi- és tüdőrákot okozhat LINK A BENZOL LAPJÁRA!!!.

Bár egyes összegző vélemények mutagén hatását nem tekintik igazoltnak [3], független vizsgálatok alapján mégis megerősítést nyert kromoszóma-rendellenességet kiváltó hatása [11, 12, 13, 14, 15]. Teratogén jellegét az eddig elvégzett vizsgálatok nem igazolták.

A cipermetrin bizonyítottan endokrin rendszert zavaró hatással bír, in vitroösztrogén agonista, azaz az ösztrogén hormon hatását utánozza azzal, hogy ugyanazon receptorhoz kötődik [5], ezáltal megzavarhatja a hormonális működést. Egérkísérletek is igazolták az endokrin károsító hatását [23].

 

e
Milyen környezeti kockázatokat hordoz

A vízi és szárazföldi ökoszisztémákra egyaránt veszélyt jelenthet, mivel halakra és a méhekre nézve magas, a vízi rovarokra nagyon magas toxicitási mutatóval jellemezhető. Egy európai uniós tanulmány [24] szerint már egész alacsony, 0,1 µg/l.alatti koncentrációban is veszélyt jelent a talajvízben élő szervezetekre nézve. 26. Mivel halakra kifejezetten veszélyes, ezért nem is használható a felszíni vizek 200 m-es parti sávjában [25].

A cipermetrin a talajban és a növényekben könnyen lebomlik (átlagos felezési ideje lombozaton 5 nap), azonban hetekig képes megtartani hatóképességét, ha beltéri felületen használják. Fénnyel szemben többnyire stabil, de bizonyos helyzetben a napfény, a víz és az oxigénnel való érintkezés gyorsíthatja a bomlását [16, 17].A cipermetrin jellemző felezési ideje a talajban 2-8 hét (átlagosan 30 nap). A talajban alig terjed, mivel szorosan kötődik a talajrészecskékhez, így felszín alatti vízszennyezőként csekély jelentőségű.

Vízi életközösségekre gyakorolt káros hatását igazolja az 1998-ban bekövetkezett Chinoin gyári baleset, melynek következtében a Dunába került béta-cipermetrin legalább 250 mázsa hal pusztulását eredményezte. 1998. május 26-án délután a Chinoin nagytétényi telepén a kiszerelés során egy 8 m3-es reaktor lefejtésekor a szivattyú meghibásodása miatt a formázó üzemben 120 liter CHINMIX 5EC került a padlóra [26]. A Chinmix 5 EC folyékony béta-cipermetrint tartalmaz 5 g/l mennyiségben. A kifolyás után a munkások a kiömlött rovarirtószert vízzel hígítva lemosták, ám a szennyezett vizet a műhely kármentője nem tudta fogadni, ezért a szennyezett mosóvizet a műhely előtti csapadék csatornába szivattyúzták át. Az esetről csupán jegyzőkönyvet vettek fel, a hatóságokat nem értesítették. Másnap hajnalban a horgászok Százhalombattáról tömeges halpusztulást jelentettek, melyet követően kezdődött csak vizsgálat a Chinoinban. A Dunába került piretroid 85 millió forintos kárt tett az élő Duna és a TEHAG halállományában és Ercsi 2 napig vezetékes ivóvíz nélkül maradt. Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem lett nagyobb ivóvízszennyezés. Lentebbi parti szűrésű vizekbe nem került már szennyezés, mivel a cipermetrin gyorsan lebomlik.

A cipermetrin madarakra nézve enyhén mérgező [17].

A cipermetrin mezőgazdasági alkalmazása során növekvő problémát jelent a célszervezetek között kialakuló rezisztencia és keresztrezisztencia, mely a rovarirtó szerek hatásának csökkenését, vagy megszűnését eredményezheti [4].Néhány gyapotkártevő bagolylepke faj esetében már tapasztaltak piretroidrezisztenciát, ami világszerte súlyos hozamveszteséghez vezetett [8].

f
A kitettség és az egészségügyi kockázat mértéke milyen tényleges veszélyforrást jelent a lakosság számára

A cipermetrin átlagos lakossági körülmények között elsősorban a háztartási rovarirtás során okozhat problémát, főleg beltéri használatkor [8].

Egy brit zöld szakmai szervezet, a PAN UK (a Növényvédőszer Akcióhálózat Egyesült Királyságbeli csoportja) szerint különösen az otthoni cipermetrin használat jelenthet egészségügyi kockázatot [27]

Az agrokémiai cégeket képviselő IVA (Industrieverband Agrar) álláspontja szerint ugyanakkor az elektronikus párásítók által kibocsátott piretroid mennyiség sem jelent egészségügyi veszélyt, mivel annak mennyisége az elfogadható napi bevitel (ADI - Acceptable Daily Intake) szintje alatt van.Élelmiszerekben a maradék vegyszer koncentrációra vonatkozó határértékek (0,05-2,0 mg/kg) szigorúságának köszönhetően mérhető mennyisége általában alacsony, és a feldolgozás során tovább csökken. Állati eredetű termékek esetében kimutatható szintje 0,01-0,2 mg/kg között alakul, nem élelmiszeripari termékeknél általában több maradékanyaggal (20 mg/kg-ig) kell számolni [3]. Az átlagos napi cipermetrin bevitel pontos értéke, illetve a hosszabb időn át felvett alacsony mennyiségek környezetegészségügyi hatásai jelenleg kevéssé ismertek, ám feltételezések szerint a vegyszer normál körülmények között alacsony, vagy elhanyagolható kockázatot jelent [3]. Az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatása ugyanakkor függ a konkrét mennyiségtől, a kitettség hosszától és gyakoriságától, az érintett személy egészségi állapotától és a befolyásoló környezeti faktoroktól [17].

Az átlagosnál nagyobb kitettség alanyai lehetnek a mezőgazdaságban dolgozók, akik elsősorban a helytelen szerhasználat, vagy a megfelelő védőfelszerelések hiánya miatt veszélyeztethetik egészségüket [8]. Cipermetrinnel érintettek továbbá a malária által veszélyeztetett, trópusi területeken élők, illetve oda utazók, akiknek az esetében azonban a rovarirtó szerek kockázata a malária által jelentett egészségügyi veszélyhez képest elhanyagolható [18].

g
Hogyan kerülhetjük el

Az elővigyázatosság elvére hivatkozva, illetve a hosszú távú egészségkockázatra vonatkozó, hiányzó információk miatt tanácsos a piretroid tartalmú rovarirtó készítmények használatának kerülése, vagy csökkentése. Otthonunk zárt terében csak akkor használjunk cipermetrint tartalmazó szert, ha feltétlenül szükséges és gondoskodjunk a felhasználási útmutatónak megfelelő kezelésről és spray használata után hosszasan szellőztessünk. Kerüljük a bőrrel, szemmel való érintkezést és használjunk megfelelő védőruházatot. A kezelendő területtől távol kell tartani a gyermekeket és a háziállatokat [19].

Rovarirtás helyett ajánlott a rovarok távoltartása, például szúnyoghálóval, illetve alternatív módszerekkel. A Levegő Munkacsoport összegezte az alternatív házi rovarirtási, rovarriasztási lehetőségeket:

http://www.levego.hu/tanulsagos_ugyek/kartevok_elleni_vedekezes_otthonunkban_hazilag

Élelmiszer vásárlásakor fordítsunk figyelmet az exportáló országra, illetve javasolható a garantáltan növényvédőszer-mentes, biológiai, ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerek előnyben részesítése. Munkahelyi kitettség esetén a vonatkozó munka- és balesetvédelmi előírások betartásával, a megfelelő védőfelszerelések viselésével elkerülhetjük a vegyszerrel történő közvetlen érintkezést.

 

h
Léteznek-e kevésbé káros alternatívák, és melyek azok

A házi rovarirtást tekintve – figyelembe véve a boltokban kapható rovarirtó szerek összetételét – alkalmazhatunk a cipermetrinnél kevésbé veszélyes anyagokat, vagy akár mellőzhetjük a vegyszerhasználatot, hiszen számos egyéb módszer (szúnyogháló) áll rendelkezésre a rovarok kizárására otthonunkból. A mezőgazdasági gyakorlatban szintén helyettesíthetjük más, azonos hatással bíró készítménnyel - habár a jelenleg elérhető inszekticidek közül a piretroidok tűnnek a legbiztonságosabb szereknek[18]. A természetes piretroidok fényérzékenységük következtében nem jelentenek a nagyüzemi mezőgazdaságban használható alternatívát.

i
Vonatkozik-e rá valamilyen jogi szabályozás (betiltás, korlátozás), vagy van-e ilyen folyamatban

Az EU engedélyezi növényvédő szerként a cipermetrint [28], az alfa-cipermetrint [29] és a zéta-cipermetrint [30], ám a béta-cipermetrin engedélyét visszavonták [31].

Az Európai Unió 2377/90/EGK rendelete meghatározza az (alfa-)cipermetrin és a cipermetrin maximális maradékanyag mennyiségére vonatkozó határértéket szarvasmarhafélék, juhfélék és lazac célszöveteire (izom, zsír, máj, vese, tej, bőr) nézve. Tejre vonatkozóan további betartandó intézkedéseket tartalmaz a 98/82/EK bizottsági irányelv [20, 21]. Magyarországon az élelmiszerekben megengedett peszticid koncentráció 0,1 mg/kg, csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott, gabona alapú élelmiszerekben és bébiételekben a 35/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet alapján 0,01 mg/kg.

A 80/778/EEKirányelv az emberi fogyasztásra alkalmas ivóvíz minőségéről kijelenti, hogy az összes peszticidre nézve megengedett maximális, még elfogadható koncentráció 0,1 µg/l. Magyarországon a vonatkozó jogi szabályozás (201/2001. Kormányrendelet) alapján az egyes peszticidek szintén 0,10 µg/l koncentrációban engedhetőek meg, míg az összes peszticidre pedig 0,50 µg/l határérték érvényes [24].

Magyarországon az egyéb növényvédő szerekhez hasonlóan felhasználását szabályozza a 2000. évi XXV. és a 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról, illetve a 89/2004. (V.15.) FVM rendeleta növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról [22]. A 150/2004. (X. 12.) FVM rendeletalapján cipermetrin egyes kultúrák esetében nem használható az Érzékeny Természeti Területeken,az integrált szántóföldi növénytermesztési célprogramban, az integrált zöldségtermesztésben és az integrált ültetvény célprogramban.

A környezeti elemekre nézve cipermetrin szennyezettségi határérték a hazai jogi szabályozásban nem került megállapításra.

Források

[1] http://pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC35735
[2] http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v079pr15.htm
[3] http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc82.htm
[4] http://www.sigmaaldrich.com/catalog/DisplayMSDSContent.do
[5] Darvas Béla és Székács András (2006): Mezőgazdasági ökotoxikológia. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 382 p.
[6] http://extoxnet.orst.edu/pips/cypermet.htm
[7] Darvas Béla és Székács András (2006): Mezőgazdasági ökotoxikológia. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 382 p.
[8] http://tudatosvasarlo.hu/cikk/mitol-doglik-legy-%E2%80%93-veszelyes-anyagok-hazt...
[9] Pröhl, A.,Böge, K.,Alsen-Hinrichs, C.,1997. Activities of an Environmental Analysis Van in the German Federal State of Schleswig- Holstein. Environmental Health Perspectives 105,844–849.
[10] http://www.epa.gov/iris/subst/0380.htm
[11] Amer, S.M., Aboul-Ela, E.I. (1985): Cytogenetic effects of pesticides: Induction of micronuclei in bone marrow by the insecticides cypermethrin and rotenone, Mutation Research, 155: 135–142.
[12] Bhunya, S.P., Pati, P.C. (1988): Genotoxic effects of synthetic pyrethroid insecticides cypermethrin inmice in vivo. Toxicology Letters, 41: 223–230.
[13] Suralles, J., Xamena, N., Creus, A., Catalan, J., Naroppa, H., Marcos, R. (1995): Induction of micronuclei by five pyrethroid insecticides in whole blood and isolated lymphocyte culture, Mutation Research, 341: 169–184.
[14] Chauhan, L.K.S., Agarwal, D.K., Sundararaman, V. (1997): In vivo induction of sister chromatid exchanges in mouse bone marrow following oral exposure to commercial formulations of alpha-cyano pyrethroids, Toxicology Letters, 93: 153–157.
[15] Puig, M., Carbonell, E., Xamena, N., Creus, A., Marcos, R. (1989): Analysis of cytogenetic damage induced in cultured human lymphocytes by the pyrethroid insecticides cypermethrin and fenvalerate, Mutagenesis, 4: 72–74.
[16] http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Cypermethrin
[17] http://npic.orst.edu/factsheets/cypermethrin.pdf
[18] Kolaczinski, J.H., Curtis, C.F. (2004): Chronic illness as a result of low-level exposure to synthetic pyrethroid insecticides: a review of the debate. Food and Chemical Toxicology, 42: 697-706.
[19] http://www.pan-uk.org/pestnews/Actives/cypermet.htm
[20] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD%3A03%3A40%3A32003R2011%...
[21] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A32003R1029%3AHU%3A...
[22] https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
[23] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21397294
[24] http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/207na5.pdf
[25] A Balaton 1000 m-es parti sávjában
[26] Dr. Fleit Ernő: Az ipari balesetek egy hazai példája: A CHINOIN nagytétényi telepén 1998-ban történt cipermetrin szennyezés, BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék,
[27] http://www.pan-uk.org/pestnews/Actives/cypermet.htm
[28] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A32005L0053%3AEN%3A...
[29] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A32004L0058%3AEN%3A...
[30] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A104%3A0023...
[31] http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=activesubstance.sele...

j
Rákkeltő besorolások

IARC* karcinogén -
EU CMR -
EPA karcinogén/ EPA Toxics Release Inventory List US EPA C osztály - emberben lehetséges rákkeltő
EU szabályozás

 

2377/90/EGK

98/82/EK

80/778/EEK

2005/53/EK

2004/58/EK

 

2009/37/EK

SVHC lista -
CAREX -
UNEP PIC -
USA TRI fejlődési vagy reprotoxikus, vagy
európai PRTR-E-PER**
-
Stockholm POP -
SIN lista -
ETUC lista -
Tudományos információ Endokrin károsító
Endokrin Diszraptor:
EU-s lista, EPA Illionois, Colborn lista, Keith lista

EU lista: Group III.

EPA lista: +

Colborn lista: szaporodási képességet zavaró hatás

Keith lista +

 

*The International Agency for Research on Cancer (IARC) is part of the World Health Organization. IARC's mission is to coordinate and conduct research on the causes of human cancer, the mechanisms of carcinogenesis, and to develop scientific strategies for cancer prevention and control. The Agency is involved in both epidemiological and laboratory research and disseminates scientific information.

**194/2007. (VII. 25.) korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez (E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
http://www.chemtrack.org/White/CMR.pdf
http://www.atsdr.cdc.gov/
http://www.carexcanada.ca/en/carcinogen_profiles_and_estimates/
http://www.mindfully.org/Pesticide/Banned-Severely-Restricted-EPA.htm
http://www.chem.unep.ch/pops/alts02.html
http://w3.chemsec.org/
http://www.etuc.org/a/7479
EDC-hez: http://www.womenlivingnaturally.com/articlepage.php?id=164
Keith-lista: http://media.iupac.org/publications/pac/1998/pdf/7012x2319.pdf
Colborn-lista: http://www.ourstolenfuture.org/basics/chemlist.htm
EU-lista: http://ec.europa.eu/environment/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf

k
Környezeti hatások

Az anyagra nincs határérték.

Az infolapot összeállította

Kaszab Edit, Radó Júlia


Vissza a tetejére