Kislexikon beginning with H

Kattints a fenti betűk valamelyikére, hogy az azzal kezdődő kifejezéseket elérd.

H

Halogénezett szénhidrogének

A szénhidrogén vegyületek olyan kémiai formái, melyekben a hidrogénatomok egy részét valamilyen halogénatom (pl. klór, bróm) helyettesíti (szubsztituálja).

Hatás

Valamely élő szervezet vagy populáció állapotában vagy dinamikájában az expozíció nyomán bekövetkező megváltozás.

Hatásbecslés

Adott ágens/vegyi anyag expozíciója lehetséges következményeire vonatkozó elemzések és következtetések kombinációja az ágens dózis-hatás összefüggésének ismerete alapján.

Hemoglobin

A Hb vastartalmú festékrészből, (haem-ből) és fehérjéből (globin-ból) álló molekula komplex. Egy globin-molekulához 4 haem-molekula kapcsolódik. Methemoglobinémia esetén egy intramolekuláris kémiai változással a Hb-ba beépült Fe2+ ion Fe3+-vé oxidálódik, methemoglobint (metHb) képezve.

Herbal ball

Rendszeresen használt készítmények a hagyományos kínai orvoslás területén.

Herbicid

Gyomirtó szer.

Heteroatom

A szerves vegyületekben a szénen és hidrogénen kívüli más atomokat heteroatomoknak nevezzük. A heteroatomok beépülhetnek a szénvázba, illetve kapcsolódhatnak a hidrogénatomok helyére.

Hiperakkumuláció

A növényi szervekben a fémek jóval nagyobb koncentrációban halmozódnak fel, mint ahogy az a talaj fémkoncentrációjából adódna.

Hiperpigmentáció

A bőr fokozott festékezettségével járó pigment-zavarok.

HPLC

High Performance Liquid Chromatography, vagy High Pressure Liquid Chromatography
Nagy teljesítményű folyadékkromatográfia, amelyet a biokémiában és analitikai kémiában vegyületek elválasztására, azonosítására és mennyiségi meghatározására gyakran használnak.

HVP

Hydrolized Vegetable Protein - savban hidrolizált növényi fehérjék.

Háttérszint

A közegben (pl. víz, talaj) található ágensnek az a mennyisége, amely nem az expozícióbecslés során vizsgált forrás(ok)nak tulajdonítható. A háttérszint(ek) lehet(nek) természetesen előforduló vagy humán tevékenység eredménye(i). (Megjegyzés: A természetes háttér az ágens koncentrációja a természetesen vagy a nem humán tevékenység eredményeként létrejött közegben.)

Go to top