Kislexikon beginning with E

Kattints a fenti betűk valamelyikére, hogy az azzal kezdődő kifejezéseket elérd.

E

E-PRTR ‒ European Pollution Release and Transfer Register

Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás

Az E-PRTR egy nyilvános, az interneten elérhető adatbázis, a jogszabályban meghatározott tevékenységet végző üzemek éves kibocsátási adataival. Célja, hogy növelje a nyilvánosságnak a környezetvédelmi információkhoz való hozzáférését, és ezáltal hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez és csökkentéséhez. Az E-PRTR a döntéshozók, civilek számára adatokat szolgáltatat. Jogi alapja: 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez (E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról.

ECDC - European Centre of Disease Prevention and Control

Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ

A központ 2005-ben jött létre, mint az EU hivatal, amelynek célja, hogy az európai fertőző betegségek ellen küzdjön. Székhelye Stockholmban van.
http://www.ecdc.europa.eu

EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke; az 1981. szeptember 18-án az Európai Közösség piacán jelen lévő valamennyi anyagot tartalmazó Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke.

Elfogadható kockázat

A kockázatkezelésben használatos szakkifejezés. A kockázat elfogadhatósága függ a tudományos adatoktól, a társadalmi, gazdasági és politikai tényezőktől, valamint az ágens/vegyi anyag használatából, expozíciójából eredő előnyöktől.

Elfogadható napi bevitel

Valamely ágens/vegyi anyag azon becsült, testtömegre vonatkoztatott mennyisége, amelyet az adott szervezet vagy a populáció tagjai a teljes élettartamon át, naponta az egészségkárosítás veszélye nélkül fogyaszthatnak.

ELINCS - European List of Notified Chemical Substances

1981. szeptember 18-át követően az Európai Közösségben, illetve az Európai Unióban törzskönyvezett új anyagokat tartalmazó Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke.

Emisszió

Kibocsátás. Környezetvédelemben különféle szennyező anyagoknak a környezetbe jutása, mely például levegő-, víz- és/vagy talajszennyeződést okozhat.

Endokrin diszruptor anyagok - EDC-k

Az endokrin rendszerbe, azaz a belső elválasztású mirigyek működését károsító, hormonális rendszerbe beavatkozó anyagok. Például xenoösztrogének, melyek mesterséges vegyszerek, amik a szervezetbe jutva ösztrögén (női nemi hormon) hatást fejtenek ki. Az endokrin diszruptor anyagok a hormonrendszer károsításával nemcsak például elnőiesedést okozhatnak férfiaknál, hanem károsítják az ideg- és az immunrendszert; illetve több rákfajta, így a mell-, here- és prosztatarák kialakulásához is hozzájárulhatnak.
EPA definíció: az endokrin diszruptor anyagok beavatkoznak  a homeosztázis fenntartásáért, a reprodukcióért, az utódok fejlődéséért és/vagy viselkedéséért felelős természetes hormonok szintézisébe, szekréciójába, transzportjába, kötődésébe, hatásába, vagy eliminációjába.

EPA - Environmental Protection Agency

Az USA Környezetvédelmi Ügynöksége (www.epa.gov).

Esszenciális nyomelem

Az egészséges szervezet számára nélkülözhetetlen nyomelem.

Eukarióta sejt

Valódi sejtmaggal rendelkező sejt, vagyis a mag anyagát a citoplazmától maghártya választja el. Genetikai anyagának többsége ebben a sejtmagban, kromoszómák formájában található meg.

Eutrofizáció

Tápanyagoknak, különösen nitrogén- és/vagy foszforvegyületeknek a vízben való feldúsulását jelenti, ami az algák és magasabb rendű növényi életformák növekedésének felgyorsulását okozza. Ezzel nemkívánatos zavart eredményez a vízben lévő organizmusok egyensúlyi helyzetében, valamint a szóban forgó víztest minőségében.

Expozíció

Kitettség. Vegyi anyagokkal kapcsolatosan az expozicó a veszélyes anyagok hatásának való kitettséget jelenti. A célszervezetet vagy populációt meghatározott gyakorisággal és ideig érő ágens/vegyi anyag koncentrációja vagy mennyisége. Az ágens/vegyi anyag és a hatásviselő receptor közötti kapcsolat, mely az expozíciós felületen az expozíciós periódus alatt következik be.

Expozícióbecslés

Az expozíció nagyságának, gyakoriságának és tartamának, valamint az exponált populáció (lakosság) számának és jellemzőinek becslése vagy mérése. Ideális esetben leírja a becslés forrásait, útvonalait és a bizonytalanságokat.

Expozíciós út

Az az út és/vagy mód, amelyen át, illetve ahogy a rákkeltő a munkavállaló/egyén szervezetébe jut [belégzéssel tüdőbe, kiülepedéssel vagy érintkezéssel a bőrön át, baleset esetén egyéb módon (pl. a száj nyálkahártyán át)].

Go to top