Nitrogén körforgás

Környezetünkben a nitrogén állandó körforgásban van, legfőbb forrása a légköri nitrogén. Ennek egy része a csapadékkal kerül a talajba, más részét viszont speciális enzimrendszerrel rendelkező, szabadon, vagy magasabb rendű növényekkel szimbiózisban élő mikroszervezetek kötik meg (nitrogén fixáció). A folyamat első lépése az ammonifikáció, melynek végeredményeként NH3 (ammónia) szabadul fel. Ezt a nitrifikáció szakasza követi, melynek során az ammónia a mikroszervezetek közreműködésével nitritté (NO2-) és nitráttá (NO3-) alakul át.  E formában a nitrogén már magasabb rendű élőlények (növények) számára is felvehetővé válik. A körfolyamatban nitrogén veszteséget eredményeznek a denitrifikációs folyamatok, melyek során a nitrátból nitrit, majd elemi nitrogén képződik; ez utóbbi a légkörbe távozik. Hasonló veszteséget jelent az ammónia gáz formában történő távozása, valamint a nitrát talajból történő kimosódása, mely a növények számára nem hozzáférhető mélységű talajrétegekbe juttatja a nitrátot.

A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.