KBTB

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény[1] rendelkezése alapján született a 188/2000. (XI. 8.) kormányrendelet a Kémiai Biztonság Tárcaközi Bizottsága (KBTB) működésének részletes szabályairól. Számos minisztérium felelős vegyi anyagokkal, kémiai biztonsággal foglalkozó területekért, ezért a KBTB feladata a különböző területek közötti koordináció biztosítása. A kémiai biztonsági törvény szerint a tárcaközi bizottság feladata kidolgozni: „a kémiai biztonság nemzeti politikáját és programját – beleértve a közoktatási, illetve felsőoktatási intézmények tanulói, magánszemélyek és a szakemberek kémiai biztonsági oktatásának, képzésének rendszerét, módját is –, továbbá koordinálja a nemzeti program végrehajtását. A tárcaközi bizottság javaslattételi, valamint véleményezési joggal részt vesz bármely, a kémiai biztonságot érintő jogszabály, illetőleg hatósági intézkedés előkészítésében, felülvizsgálatában[2]. A bizottság készítette el a „Magyarországi Kémiai Biztonság– Új Nemzeti Profil 2006”[3] dokumentumot.

A bizottság elnöke az egészségügyi miniszter, elnökhelyettese a környezetvédelmi miniszter, vagy az általuk a bizottságba tagként kijelölt személyek. A tárcaközi bizottság tagjai az érintett minisztériumok kijelölt képviselői, az országos tisztifőorvos, vagy az általa kijelölt személy, továbbá a Magyarországon nyilvántartásba vett környezetvédelmi civil szervezetek, szakszervezetek, vegyipari érdekképviseletek, valamint a kémiai biztonsággal is foglalkozó tudományos szervezetek delegáltjai. A bizottság titkársága az OKBI Főigazgatósága mellett működik, kijelölt vezetője az OKBI főigazgató-helyettese.[4] A bizottság az állásfoglalásokon túl a kémiai biztonságról szóló törvény által meghatározott esetekben hoz határozatot.