IOMC

Az Agenda 21 alapján 1995-ben létrehozták a vegyi anyagok helyes kezelésére irányuló programot,[1] az IOMC-t (Inter-Organization Programme for the Sound Management of Chemicals), melynek feladata az ENSZ szervezetek (WHO, ILO, UNEP, UNIDO, FAO, UNITAR) és az OECD biztonságos vegyianyag-kezeléssel foglalkozó munkájának összehangolása. Az IOMC tagjai a WHO, az ILO, az UNEP, az UNIDO, a FAO, az UNITAR és az OECD; megfigyelő szervezet az UNDP és a Világbank.[2] Az IOMC-program célja a résztvevő szervezetek által egyénileg vagy közösen folytatott, az emberi egészség és a környezet védelmében kifejtett tevékenységek és eljárások koordinációjának elősegítése.[3] Az IOMC az IPCS-sel (kémiai biztonsággal foglalkozó nemzetközi program) együttműködve irányítja a nemzetközi szervezetek politikáját és tevékenységét a veszélyes anyagok ellen az egészség- és környezetvédelem területén.[4] Az IOMC azokon a kémiai biztonsági priortásokon dolgozik, amelyeket az Agenda 21 kötetének 19. fejezete kijelölt, és amelyek ma már a SAICM GPA részei:[5] kockázatcsökkentés; tudás és információ; irányítás; kapacitásépítés és technikai együttműködés; illegális forgalom.

Magyarországnak az IOMC-vel kapcsolattartásra kijelölt szervezete[6] az OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálata.