POP - lista

Persistent Organic Pollutants
Lassan lebomló szerves szennyező anyagok listája. Azon anyagok számítanak POP-nak, melyek mérgezőek, perzisztensek, könnyen felhalmozódnak az egyes élőlények szöveteiben (bioakkumuláció). A POP anyagok nemzetközi szabályozásával a Stockholmi Egyezmény foglalkozik. A 2004-ben életbe lépő POP listára került 12 vegyület, vegyületcsoport, köztük klórozott növényvédő szerek, ipari segédanyagok és ipari tevékenységek során keletkező mérgező szennyezők. Az eredeti POP listára került növényvédő szerek: aldrin, dieldrin, endrin, heptaklór, klórdán, mirex, toxafén, DDT, ipari segédanyagok/szennyezők: poliklórozott bifenilek (PCB-k), hexaklórbenzol (HCB), poliklórozott dibenzo-dioxin (PCDD) és poliklórozott dibenzo-furán (PCDF). A kezdeti 12-es listát a 2009-es genfi COP (Conference of Parties – Részes Felek Konferenciája) fordulón bővítették. A következő növényvédő szerek kerületek a listára: klórdekon, lindán és az izomerjei (alfa és béta HCH), valamint pentaklórbenzén, amit égésgátlónak és ipari segédanyagként is használták. A listára került három brómozott égésgátló a hexabromo-bifenil (HBB), a C-OktaBDE és a C-PentaBDE. 2010-ben a további bővítésre tettek javaslatot, így a hazánkban is korábban elterjedt endszulfán is korlátozásra kerülhet.