Kislexikon beginning with S

Kattints a fenti betűk valamelyikére, hogy az azzal kezdődő kifejezéseket elérd.

S

S-mondatok

Az S–mondatok (az angol safety – biztonság –  rövidítéséből) a veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló rövid, egy mondatos információkat tartalmaznak. Használatukat a veszélyes anyagoknál a 67/548/EGK irányelv írja elő. A mondatok legfrissebb változatát a 2001/59/EK irányelv tartalmazza, amelyet a magyar jogba a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet ültetett át.

SIN - lista

Substitute It Now!

A REACH szerinti SVHC kritériumrendszerének megfelelően a skandináv független civil International Chemical Secretariat (ChemSec) létrehozta a S.I.N. (Substitute It Now! – Helyettesítsd Most!) listát: www.sinlist.org, melyen jelenleg 378 vegyület található. Céljuk ezen különös aggodalomra okot adó (SVHC) anyagok mihamarabbi, kevésbé veszélyes alternatívákkal való helyettesítése.

Spermicid

A spermicidek kémiai spermaölő anyagok, melyek a spermiumok membránját károsítják, vagy fontos enzimjeiket bénítják, így akadályozzák meg a megtermékenyítést.

SVHC - lista

Substance of Very High Concern
Különös aggodalomra okot adó anyagok listája. A REACH alapján a különösen magas kockázatot jelentő anyagoka csak engedély vagy mentesség birtokában hozhatók forgalomba és használhatóak fel. A REACH rendelet XIV. melléklete tartalmazza az engedélyköteles anyagok listáját. E melléklet alapja az úgynevezett SVHC lista. Egy anyag akkor kerül fel a listára, ha teljesíti a REACH 57. cikkében megfogalmazott bármelyik kritériumot (CMR, PBT, más módon, de ugyanannyira káros hatásúak). 2010-nyaráig közel 40 anyag került fel az ECHA oldalán is megtalálható SVHC listára, ám az Európai Bizottság 2012-ig további 106 anyag felvételének a lehetőségét jelentette be.

Szerpentin talaj

Magnézium-szilikátos talaj, melyben a Ca-Mg közötti viszonyszám erősen eltolódik a magnézium irányába.

Sztereoizomerek

Olyan molekulák, melyek ugyanazokból az atomokból, azonos kötésekkel épülnek fel (azonos konstitúció), de háromdimenziós szerkezetük különböző.

(http://btcs.ttk.unideb.hu/03-szenhid/stuff/sztereo.pdf)

Go to top