Kislexikon beginning with N

Kattints a fenti betűk valamelyikére, hogy az azzal kezdődő kifejezéseket elérd.

N

Narkotikum

Altató-, kábító-, bódító-, érzéstelenítő szerek közös neve.

Neurotoxicitás

Idegrendszert károsító hatás. Több nehézfém és vegyi anyag bír ilyen hatással. A neurotoxikus anyag hatása fejfájás, memóriazavar, diffúz fájdalmak.

Nitrogén körforgás

Környezetünkben a nitrogén állandó körforgásban van, legfőbb forrása a légköri nitrogén. Ennek egy része a csapadékkal kerül a talajba, más részét viszont speciális enzimrendszerrel rendelkező, szabadon, vagy magasabb rendű növényekkel szimbiózisban élő mikroszervezetek kötik meg (nitrogén fixáció). A folyamat első lépése az ammonifikáció, melynek végeredményeként NH3 (ammónia) szabadul fel. Ezt a nitrifikáció szakasza követi, melynek során az ammónia a mikroszervezetek közreműködésével nitritté (NO2-) és nitráttá (NO3-) alakul át.  E formában a nitrogén már magasabb rendű élőlények (növények) számára is felvehetővé válik. A körfolyamatban nitrogén veszteséget eredményeznek a denitrifikációs folyamatok, melyek során a nitrátból nitrit, majd elemi nitrogén képződik; ez utóbbi a légkörbe távozik. Hasonló veszteséget jelent az ammónia gáz formában történő távozása, valamint a nitrát talajból történő kimosódása, mely a növények számára nem hozzáférhető mélységű talajrétegekbe juttatja a nitrátot.

Nitrozálható vegyületek

Elsősorban szekunder és tercier aminok, azaz funkciós csoportjukban nitrogént tartalmazó szerves vegyületek, melyek az élelmiszerek (pl. húsok, halfélék) természetes alkotói. Az aminosavak bomlástermékei lehetnek. Ilyen pl. a szerotonin, tiamin vagy a hisztamin.

Nitrálás

Olyan kémiai reakció, amelynek során addícióval, vagy szubsztitúcióval egy nitrocsoportot (-NO2) visznek be egy molekulába. A nitrálás végrehajtható koncentrált salétromsav és kénsav elegyével.

NOAEL

No Observed Adverse Effect Level = az a legnagyobb koncentráció, amely még nem okoz megfigyelhető káros hatást.

Go to top