GHS

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
A ”Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszere”, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) keretében dolgoztak ki. Az Európai Unióban a CLP-rendelet (1272/2008/EK) hirdette ki.