EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke; az 1981. szeptember 18-án az Európai Közösség piacán jelen lévő valamennyi anyagot tartalmazó Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke.