IFCS

Az Agenda 21, és ezen belül a kémiai biztonság átfogó programjának megvalósítására 1994-ben Stockholmban alakították meg a Kormányközi Kémiai Biztonsági Fórumot (Intergovernmental Forum on Chemical Safety, IFCS). Az IFCS feladata elősegíteni a nemzeti kormányok, kormányközi és nem kormányzati szervezetek közötti együttműködést a kémiai biztonság stratégiájának kidolgozásában, a stratégia megvalósulásában. Az IFCS célja a kémiai biztonság a vegyi anyagok termeléséből, tárolásából, szállításából, feldolgozásából, felhasználásából illetve lerakásából adódó rövid és hosszú távú, ember- és környezetkárosító hatások megelőzése.

Többek között az IFCS határozta meg az úgynevezett piszkos 12-t, a legnagyobb problémát jelentő, nehezen lebomló szerves szennyező anyagok, a POP (Persistent Organic Pollutants) anyagok listáját. Az IFCS jelenleg segíti a SAICM végrehajtását. Hazánk aktívan részt vesz az IFCS tevékenységében, az V. IFCS fórumot Budapesten szervezték 2006-ban, jelentős hazai részvétellel.