EMLA

A Környezeti Management és Jog Egyesület (EMLA) a környezetvédelmi jog és a környezeti management kérdéseivel foglalkozó civil szervezet. Az EMLA a 2000-es évek elejétől foglalkozott a kémiai biztonság témakörével. Több PRTR-ral (Pollutant Release and Transfer Register) és egyéb szennyezés-kibocsátással, ipari környezetvédelemmel, kémiai biztonsággal és POP-anyagokkal kapcsolatos programjuk futott. Készítettek egy könyvet a kémiai biztonságról,[1] illetve 2004–2005-ben felmérték a perzisztens szerves szennyezők szlovákiai és magyarországi helyzetét is. Emellett több kémiai biztonsággal és POP-anyagokkal kapcsolatos kutatást készítettek.[2]