REACH

Registration, Evaluation, Administration and Restriction of Chemicals – Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása

 

A vegyi szabályozások sokáig csak egy-egy kiemelkedően káros anyag, anyagcsoport használatát korlátozták. Európában 1981-től minden bevezetett új vegyi anyagot részletesen vizsgálni kellett egészségügyi, környezeti kockázatok szempontjából, ám az addig listára vett több mint 100 000 „meglévő anyagot” továbbra is korlátozás nélkül lehetett használni. Az új rendszer a meglévő, nem vizsgált anyagok további használatát ösztönözte, így 1981 után csupán körülbelül 3000 új anyagot engedélyeztettek. Az Európai Unióban az EINECS-lista (Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke) tartalmazza az 1981. szeptember 18-án az Európai Közösség piacán jelen lévő valamennyi vegyi anyagot; az ELINCS pedig az 1981 után törzskönyvezett új anyagokat tartalmazó Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke.

Az évek során egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a forgalomban lévő mintegy 100 000 vegyi anyag jelenlegi használata fenntarthatatlan, kockázatot jelent az emberi egészségre és környezetre. A kemikáliák döntő többségét ugyanis úgy használtuk, hogy azok hosszú távú, például rákkeltő, immun- vagy hormonrendszert károsító, illetve a környezetre gyakorolt hatásait soha senki nem vizsgálta. Tudósok, környezettudatosabb országok és zöld szervezetek ezért az 1980-as évektől egységes vegyianyag-engedélyeztetést javasoltak. A zöldek célja az volt, hogy a bizonyítottan káros anyagok tűnjenek el a hétköznapjainkból, illetve a veszélyes anyagokat kötelezően helyettesítsék, ha létezik kevésbé káros alternatív anyag vagy technológia. Az európai uniós döntéshozók is fokozatosan a szigorítás mellett döntöttek, így az elmúlt években – heves vitákkal kísérve – egymást követően születnek a fenntarthatóság felé mutató európai vegyianyag-szabályozások és nemzetközi szerződések.

Európában az eddigi legjelentősebb vegyianyag-szabályozás a 2006-ban elfogadott REACH, azaz az 1907/2006/EK rendelet[1] a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról, valamint az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, melynek alapvető célkitűzése „annak ösztönzése és egyes esetekben biztosítása, hogy a veszélyes anyagokat a jövőben kevésbé veszélyes anyagokkal vagy technológiákkal helyettesítsék, amennyiben megfelelő, gazdaságilag és műszakilag megvalósítható alternatívák állnak rendelkezésre.”[2] Az új rendelet a kemikáliák kezelésével kapcsolatban teljes szemléletváltást jelentett. A jogszabálytervezet célja az volt, hogy a vegyi anyagokat forgalomba kerülésük előtt ellenőrizzék egészségügyi és környezetvédelmi szempontból, azaz a REACH alapján a hatóságok helyett a gyártók kötelessége lett a vegyi anyagok biztonságosságának garantálása. Ez a rendszer arra ösztönzi a cégeket, hogy az elavult káros anyagok helyett új, korszerűbb anyagokat fejlesszenek.

A REACH célja, hogy körülbelül 2020-ig bevizsgálják a leggyakrabban használt 30 000 anyagot, és a legveszélyesebbeket korlátozzák. Az évi egy tonna feletti mennyiségben használt vegyi anyagokat a gyártónak/importálónak részletesen meg kell vizsgáltatni; bizonyítania kell, hogy az adott anyag nem káros az egészségre és a környezetre. A REACH regisztrációs eljárása nem vonatkozik azokra az anyagokra, amelyek engedélyezését más törvények szabályozzák, pl. növényvédő szerek, élelmiszer-adalékanyagok. A rendszer koordinálására létrehozták az Európai Vegyianyag-ügynökséget, amely fogadja és értékeli a cégek által benyújtott regisztrációs adatokat, kiadja az engedélyeket, és nyilvánosságra hozza a regisztráció során megismert adatokat. Valószínűleg a regisztrációköteles vegyi anyagok 80%-ánál nem lesz szükség további intézkedésekre, a kemikáliákat szabadon forgalmazhatják, ráadásul azok biztonságát is garantálni tudják majd a fogyasztóknak.

A REACH alapján az engedélyköteles anyagokat engedélyeztetni kell. Ezeknek az anyagoknak a listája a REACH-rendelet XIV. mellékletében található. Az engedélyezési rendszer biztosítja[3]a különösen veszélyes anyagok fokozatos helyettesítését. Engedélyt kaphat egy anyag, azaz nem kell helyettesíteni olyan alkalmazások esetén, ahol az emberi vagy környezeti kockázat igen behatárolt és megfelelően ellenőrizhető. Tovább használható a veszélyes anyag, ha használata olyan gazdasági-társadalmi előnyökkel járhat, amelyek felülmúlják az alkalmazás kockázatát. Az engedélyeket egyedileg meghatározott idő után felülvizsgálják. A helyettesítés megvalósulásának érdekében, a veszélyes anyagokra engedélyt kérelmezőknek be kell nyújtani az alternatív megoldások elemzését is.

Az egészségügyi károkat mutatja az uniós vegyianyag-szabályozás (REACH) elfogadása során készített magyar hatástanulmányban szereplő becslés, mely szerint a REACH bevezetése, azaz a veszélyes anyagok korlátozása éves szinten 23,2 millió euró egészségügyi haszonnal járna Magyarországon, ami 30 év alatt közel 700 millió euró megtérülést jelent.